Registračný formulár

Registračné údaje

Záujmovo-umelecká činnosť

1. záujmovo-umelecká činnosť

Miesto

Iné kontaktné údaje

  (Prezrieť)

Vyplnením formulára súhlasíte s registráciou žiadosti pre účely zápisu do zoznamu jednotlivcov a potvrdzujete, že uvedené údaje sú pravdivé.

Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov informujeme, že osobné údaje fyzických osôb budú spracúvané príslušným prevádzkovateľom na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. za účelom ich zverejnenia v „Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti“ na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa.